Tra cứu tài liệu

Phôtô: Thư viện phục vụ nhu cầu sao chụp tài liệu cho độc giả. Độc giả có nhu cầu sao chụp tài liệu xin liên hệ với quầy thủ thư. Cán bộ Viện Toán tự sao chụp, scan tài liệu của mình tại phòng 302.

Scan và gửi tài liệu qua email: Độc giả không có điều kiện trực tiếp đến Thư viện, có thể gửi yêu cầu sao chụp scan tài liệu, download bài báo (từ các tạp chí online có trong Thư viện) thủ thư. Mọi chi tiết xin liên hệ qua địa chỉ email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Điền mẫu yêu cầu sao chụp, scan, download, tại đây.
LAST_UPDATED2

THÔNG BÁO