Tra cứu tài liệu

Tài liệu mới

Tạp chí mới tháng 3/2016

  1. Quantum Topology, Vol. 7, No. 1-22/2016
  2. Journal of Convex Analysis, Vol. 22, No.4/2015
  3. Nihonkai ...

Tạp chí mới tháng 6/2015

  1. Linear algebra and its application (từ Vol. 336 /2001 đến Vol. 466/2015)
  2. Kyungpook mathematical j...

Sách mới nhập tháng 6/2015

  1. D. Cheniot, N. Dutertre, C. Murolo, D. Trotman, A. Pichon, Singularity Theory, 2005.
  2. J-P. Braesse...

Tạp chí mới tháng 5/2015

  1. Acta Mathematica Sinica (Vol.31, No.1-4)
  2. Acta Mathematica Universitatis Comenianae (Vol.84, No.1)...
LAST_UPDATED2

THÔNG BÁO