Tra cứu tài liệu

Những ai được sử dụng dịch vụ của Thư viện Viện Toán học?

 Cán bộ Viện sử dụng các dịch vụ của Thư viện không cần thẻ. Độc giả ngoài Viện Toán muốn sử dụng các dịch vụ của Thư viện thì phải có thẻ Thư viện.

Thời gian phục vụ của Thư viện như thế nào?

Thứ 2 đến thứ 6: Buổi sáng: từ 08h00 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h00. 

Làm thế nào để biết cách sử dụng Thư viện?

Độc giả có thể xem thông tin trên Website Thư viện http://www.math.ac.vn/library/ hỏi trực tiếp tại quầy thủ thư.

Khi mất Thẻ Thư viện cần phải làm gì?

Độc giả cần báo ngay cho cán bộ thư viện để cấp lại thẻ.

Làm thế nào để liên hệ đến thư viện?

Độc giả liên lạc theo địa chỉ: Thư viện Viện Toán học Phòng 302, nhà A5, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  •  Điện thoại: 043.7563.474/ Số máy lẻ: 302 
  •  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cần phải làm gì để photo tài liệu tại thư viện?

Đối với tài liệu tại các phòng đọc, độc giả có thể đăng ký photo tại quầy thủ thư tại các phòng đọc. Cán bộ Viện Toán có thể tự sao chụp tài liệu tại phòng 302.

Có thể tìm kiếm tài liệu của thư viện mà không cần tới thư viện được không?

Độc giả có thể tìm kiếm tài liệu với máy tính kết nối Internet bằng cách vào website thư viện Viện Toán học http://vie.math.ac.vn/thuvien và vào mục Tra cứu.

LAST_UPDATED2

THÔNG BÁO